Trang chủ Tin tức

Hệ thống của Relipos có thể quản lý được mô hình kinh doanh phức hợp bao gồm nhà hàng, cafe, karaoke, tiệc cưới hay không ?

- ,
Hệ thống của Relipos có thể quản lý được mô hình kinh doanh phức hợp bao gồm nhà hàng, cafe, karaoke, tiệc cưới hay không ?

Hệ thống phần mềm của Hợp Nhất hoàn toàn có thể phù hợp với mô hình kinh doanh dạng chuỗi và mô hình kinh doanh phức hợp tồ hợp nhiều loại hình kinh doanh khác nhau.Tất cả những thông tin sẽ được đồng bộ hóa để giúp bạn quản lý dễ dàng hơn.Một số khách hàng đang sử dụng cho mô hình phức hợp của chúng tôi đó là:Khu du lịch Dejavu Huỳnh Kha,Khu du lịch Trường Huy…