RELIPOS
Thiết lập một hệ thống bán hàng và quản lý chuyên nghiệp, chủ động trong việc quản lý hàng tồn kho, phân phối hàng hóa, tiết kiệm thời gian thu thập thông tin khách hàng ,tính toán. Hệ thống báo cáo phân tích số liệu linh hoạt, chi tiết, chính xác của Phần Mềm Hợp Nhất giúp doanh nghiệp đánh giá kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và ra các quyết định mang tính chiến lược. Giao diện được sắp xếp theo chuỗi các hoạt động, dễ dàng sử dụng và thân thiện với người dùng.

TÍNH NĂNG

Phần Mềm của Hợp Nhất hiển thị chức năng một cách chuyên nghiệp, cho phép người dùng quản lý tất cả nghiệp vụ của doanh nghiệp dịch vụ theo từng hạng mục rõ ràng (Quản lý Bán hàng, Quản lý Mua hàng, Kho, ...) Việc phân vùng và hiển thị thông tin sản phẩm được thực hiện một cách đơn giản, các khối gắn kết với nhau. Chi tiết của sản phẩm được tự động liên kết qua bảng báo giá, giúp cho bộ phận bán hàng của doanh nghiệp nhanh chóng có những thông tin đầy đủ và chính xác khi gửi báo giá đến khách hàng.
QUẢN LÝ
BÁN HÀNG
QUẢN LÝ
BÁN HÀNG
QUẢN LÝ
MUA HÀNG
QUẢN LÝ
MUA HÀNG
CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG
CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG
QUẢN LÝ
KHO
QUẢN LÝ
KHO
QUẢN LÝ
TIỀN
QUẢN LÝ
TIỀN
MÔ HÌNH KINH DOANH
Công ty Phần mềm Hợp Nhất chú trọng những mô hình kinh doanh thú vị, có tầm ảnh hưởng nhất và các công ty đã áp dụng chúng thành công.Với kinh nghiệm trên 10 năm và liên kết hơn 200 doanh nghiệp, chúng tôi cam kết mô hình kinh doanh của chúng tôi luôn có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh.
NHÀ HÀNG
QUÁN CAFE
BÁN LẺ
KHÁCH SẠN
SPA
QUÁN BAR
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Sử dụng hê thống Quản lý sản xuất của Hợp Nhất sẽ giúp doanh nghiệp luôn chủ động và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất, theo dõi tiến độ đơn hàng. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng lợi thế cạnh tranh và nâng tầm vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Cài đặt độ ưu tiên: Cho phép thiết lập các đơn hàng cần sản xuất trước để kịp thời giao cho khách hàng, góp phần gia tăng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Quản lý dễ dàng: Cung cấp các báo cáo, thống kê danh sách và trang thái các đơn hàng đã được sản xuất tới giai đoạn nào để kịp thời có kế hoạch quản lý sản xuất tốt hơn.
Kế hoạch sản xuất rõ ràng: Xem được chi tiết từng đơn đặt hàng về số lượng, quy cách sản xuất, mức độ ưu tiên cần sản xuất, thông tin giao hàng...
Dễ dàng kết nối: Liên kết dữ liệu với phần mềm Quản lý kho và Quản lý mua hàng để hoạch định nhu cầu vật tư và thực hiện xuất nhập kho. Liên kết với Quản lý bán hàng để phục vụ kinh doanh, dễ dàng tính toán giá thành sản phẩm.