Phần mềm quản lý tài chính Relipos Financial Management

Đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản lý thu chi của hệ thống, là phân hệ quản lý cuối cùng của hệ thống quản lý.

Quản lý phiếu thu từ hệ thống bán hàng


Kết hợp với phần mềm quản lý nhà hàng, karaoke, Spa .. tổng hợp kết quả bán trong ngày tạo ra phiếu thu trong sổ kế toán.


Kết hợp với phần mềm quản lý nhà hàng, karaoke, Spa .. tổng hợp kết quả bán trong ngày tạo ra phiếu thu trong sổ kế toán. Kiểm soát sai lệch giữa phần nộp tiền về phòng kế toán từ thu ngân. Quản lý công nợ khách hàng từ hệ thống bán hàng.


Xem thêm

Quản lý phiếu chi.


Quản lý khoản mục thu chi dễ dàng tạo ra khoản mục để quản lý Ex: chi tiền điện, Chi tiền thuê nhà ....


Quản lý khoản mục thu chi dễ dàng tạo ra khoản mục để quản lý Ex: chi tiền điện, Chi tiền thuê nhà .... Quản lý phiếu chi đặt cọc (đặt cọc trước khi mua hàng). Quản lý chi công nợ theo phiếu xuất kho bán hoặc nhập kho mua hàng.


Xem thêm

Quản lý phiếu thu


Quản lý phiếu thu cọc (đặt cọc trước khi bán hàng). Quản lý doanh số nhân viên bán hàng.


Quản lý phiếu thu cọc (đặt cọc trước khi bán hàng). Quản lý doanh số nhân viên bán hàng. Quản lý công nợ phải thu theo chi tiết phiếu hoặc theo tổng công nợ.


Xem thêm

Quản lý công nợ


Ngoài những công nợ khách hàng NCC bàn hàng hoá còn có những công nợ dịch vụ phần mềm quản lý chi tiết công nợ theo dịch vụ


Ngoài những công nợ khách hàng NCC bàn hàng hoá còn có những công nợ dịch vụ phần mềm quản lý chi tiết công nợ theo dịch vụ Thông kê báo cáo công nợ đến hạn phải trả hoặc phải thu Phân tích tuổi nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp


Xem thêm

Kết quả hoạt động kinh doanh


Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ, với rất nhiều tiêu chí đánh giá.Quản lý vốn đầu kỳ phát sinh từ hoạt động bán hàng.


Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ, với rất nhiều tiêu chí đánh giá.Quản lý vốn đầu kỳ phát sinh từ hoạt động bán hàng. Quản lý lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đưa ra cái nhìn tổng quan nhất quán để lập ra những kế hoạch thu chi cho kỳ tiếp theo cho phù hợp.


Xem thêm

Nghiệp vụ mở rộng

Một số phần nghiệp vụ nâng cao hơn trong hệ thống phần mềm quản lý bán hàng Relipos

Vì sao lại chọn chúng tôi

Giải pháp phần mềm quản lý tốt nhất dành cho bạn


Phần mềm quản lý nhà hàng Relipos

Khách hàng đang sử dụng

Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng Relipos của chúng tôi

Hãy đăng ký ngay để sử dụng miễn phí

Hãy để hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng chúng tôi giúp bạn giải quyết tất cả những khó khăn mà bạn đang gặp phải

Họ và tên


SDT
Email của bạn
Bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực

Ứng dụng đa nền tảng

TẢI PHẦN MỀM