Phần mềm quản lý Kho Relipos Stock Management tốt nhất

Quản lý hàng hóa nguyên vật liệu.


Phần mềm chúng tôi cho phép quản lý số lượng chủng loại hàng hóa không giới hạn. Phân chia hàng hóa theo cấp độ nhóm hàng..


Hỗ trợ 2 Barcode cho 1 sản phẩm ngoài ra hỗ trợ nhiều Barcode theo Nhà cung cấp. Quản lý Hàng Hóa theo Serial,theo thuộc tính "Màu sắc,Kích thước ". Quản lý Hàng Hóa theo 2 đơn vị tính Ex : Kg và Con. Quản lý Hàng Hóa theo 2 mã hàng: mã nội bộ và mã dành cho kế toán.


Xem thêm

Quản lý quy đổi hàng bán


Quản lý quy đổi theo đơn vị tính chuẩn "1kg = 1000Gram". Quy đổi theo hàng hóa "1 thùng Ken = 24 Lon".


Quản lý quy đổi theo đơn vị tính chuẩn "1kg = 1000Gram". Quy đổi theo hàng hóa "1 thùng Ken = 24 Lon". Dựa vào công thức quy đổi mà phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính chuẩn trong kho. Hỗ trợ nhân viên làm kho nhập xuất theo đúng thực tế xảy ra "nhập 10 thùng Ken".


Xem thêm

Quản lý Công thức Nguyên Vật Liệu


Một thành phẩm, bán thành phẩm hoặc hàng bán sẽ có công thức NVL. Hệ thống cho phép cài đặt nhiều công thức BOM cho một mặt hàng theo thời gian áp dụng.


Phần mềm sẽ tự động lấy công thức phù hợp nhất áp dụng cho phiếu nhập hoặc xuất theo thời điểm. Hỗ trợ Import, Export từ File Excel, Ghi nhận lịch sử sửa đổi công thức để truy tìm người làm sai thời gian để khắc phục. Hỗ trợ công thức đa cấp : nghĩa là trong bán thành phẩm có chứa một hoặc nhiều bán thành phẩm khác


Xem thêm

Quản lý nghiệp vụ nhập kho

Nhập kho mua hàng


Chứng từ nhập kho mua hàng cho phép ghi nhận thông tin mua hàng từ nhà cung cấp, nhân viên nhập kho, ghi nhận thông tin mặt hàng nhập kho từ đơn vị tính mua vào phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính lưu kho..


Hỗ trợ nhập kho từ Barcode hoặc Import chi tiết từ file Excel. Xây dựng cơ chế lưu tạm khi có sự cố cúp điện hoặc mất kết nối internet thì người dùng sẽ lấy lại chứng từ cũ đang nhập dở dang. Ghi nhận lịch sử nhân viên làm thao tác trên form, phân quyền chi tiết từng chức năng thêm xóa sửa, phân quyền dữ liệu giá cả và thành tiền. Tự động ghi nhận công nợ Nhà Cung Cấp để liên kết module quản lý tiền để thanh toán công nợ


Xem thêm

Nhập kho bán lẻ trả lại


Sử dụng phân hệ bán lẻ dành cho siêu thị, shop thời trang, khách hàng trả lại thì làm phiếu nhập vào kho..


Giá nhập kho bằng giá vốn hàng bán ra. Phần mềm tự động tổng hợp từ ngày đến ngày có thể xuất nhiều ngày. Phân ra nguyên vật liệu theo những mặt hàng có BOM.


Xem thêm

Nhập kho Bán Thành Phẩm


Ngay khi chế biến hoặc gia công Bán Thành Phẩm hoặc Thành Phẩm thì dùng chức năng Nhập kho Bán Thành Phẩm..


Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập kho Bán Thành Phẩm và tạo phiếu Trừ kho Nguyên Vật liệu. Giá vốn của Bán Thành Phẩm sẽ được tính trên giá trị Nguyên Vật Liệu xuất ra


Xem thêm

Quản lý nghiệp vụ xuất kho

Xuất kho bán hàng theo đơn hàng


Kiểm tra số lượng hàng tồn của hàng hóa. Tự động lấy giá bán theo khách hàng sỉ hoặc đại lý.


Hỗ trợ giảm giá đại lý 3 cấp theo từng mặt hàng và theo tổng đơn hàng. Hỗ trợ in Phiếu 3 liên: 1 liên là phiếu báo giá (đưa khách hàng), 1 phiếu xuất kho không có tiền( giao cho thủ kho), 1 liên thanh toán kế toán lưu trữ. Quản lý trạng thái phiếu xuất( đơn hàng) duyệt, công nợ, đã thu tiền.


Xem thêm

Xuất kho bán lẻ


Kết hợp với module bán tại các của hàng để lập phiếu xuất kho. Phân ra hàng bán theo công thức chế biến để xuất NVL.


Cho phép phân ra công thức chế biến theo nhiều cấp. Xuất kho theo 2 đơn vị tính KG và Con áp dụng cho nhà hàng Hải sản. Xuất kho theo thuộc tính màu sắc, kích thước, lô hàng áp dụng cho cửa hàng. Cho phép import từ file Exce mà sử dụng phần mềm bán hàng của công ty khác.


Xem thêm

Xuất trả lại


Khi mua hàng từ nhà cung cấp với nhiều lý do mà hàng không sử dụng được như hư hỏng, hết hạn, không đạt chuẩn.


Ghi nhận xuất trả lại nhà cung cấp để khấu trừ công nợ với NCC. Báo cáo phân tích trong tháng, năm đối với nhà cung cấp hàng trả lại với lý do gì để phân tích NCC đó có đạt yêu cầu, tốt xấu như thế nào.


Xem thêm

Quản lý nghiệp vụ xuất chuyển kho

Quản lý nghiệp vụ phát sinh khi chuyển từ kho A qua kho B hoặc giữa các kho khác chi nhánh.

Chuyển kho


Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn để xuất chuyển từ kho này sang kho khác trên phần mềm.


Số lượng chuyển không được vượt quá số lượng tồn trong kho. Ghi nhận thông tin số lượng chuyển từ kho trung tâm qua kho chi nhánh, nhân viên chuyển, phương thức chuyển. Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập vào kho chi nhánh với trạng thái đã nhận hàng hoặc chưa nhận (cấu hình tuỳ biến).


Xem thêm

Quản lý nhập kho nội bộ


Ngay sau khi xảy ra nghiệp vụ xuất chuyển tại kho trung tâm thì kho chi nhánh nhận được phiếu nhập nội bộ với trạng thái chưa nhận hàng.


Thu kho tại chi nhánh ghi nhận số lượng thực tế nhận được có thể nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng chuyển. Ngay khi xác nhận thì hàng sẽ được nhập vào số liệu của kho chi nhánh. Nhân viên giao nhận và thủ kho sẽ ký kết vào phiếu nhập kho để xác nhận nguyên nhân sai lệch.


Xem thêm

Báo cáo kết quả chuyển kho


Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát chuyển kho.


Phân tích chi tiết từng lần chuyển có xảy ra sai lệch số liệu giữa những lần chuyển, và hàng nào bị lệch, giá trị lệch. Hỗ trợ kế toán và chủ kiểm soát được lý do hàng bị thất thoát do chuyển kho. Kiểm soát được nhân viên giao nhận và thắt chặt quy trình chống gian lận mất mát.


Xem thêm