Tại sao phải chọn phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng ?

Quản lý thông tin khách hàng


Thông tin cần thiết về khách hàng đều được lưu trữ, chẳng hạn như: tên doanh nghiệp, địa chỉ, email, điện thoại và danh sách những người cần liên hệ: họ tên, chức vụ, điện thoại, email.


Hệ thống khách hàng được tổ chức theo thư mục, có hệ thống như: khách lẻ, khách sỉ, khách VIP Các thông tin chuyên sâu khác cũng có thể được lưu trữ trên hệ thống CRM. Như lĩnh vực hoạt động của khách hàng, doanh số hàng năm, số lượng nhân viên, và nhiều đặc điểm khác. Tìm kiếm phân tích thông tin khách hàng đa chiều, dễ dàng truy xuất như tìm những khách hàng có doanh thu cao nhất, có ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày lập công ty trong tháng.


Xem thêm

Quản lý chính sách giảm giá.


Phòng Marketing hoặc kế toán sẽ cài đặt trước chính sách áp dụng tự động. Cài đặt lịch trình giảm giá từ ngày đến ngày, từ giờ đến giờ (giờ vàng).


Cài đặt giảm giá đa chiều giảm giá theo tổng phiếu, theo nhóm khách, theo từng khách, theo nhóm mặt hàng hoặc theo mặt hàng nhất định Cho phép giảm giá theo tiền hoặc theo phần trăm. Phần mềm sẽ tự động tìm chính sách giảm phù hợp áp dụng vào phiếu mà nhân viên bán hàng không phải thao tác gì( giảm thất thoát) Cho phép áp dụng nhiều chính sách cho 1 bill nếu chính sách phù hợp. Phân tích thống kê hiệu quả của chính sách giảm giá, đưa ra cách nhìn tổng quan chính sách nào hiệu quả nhất để điều chỉnh kịp thời.


Xem thêm

Quản lý thẻ Thành viên (VIP)


Quản lý thẻ thành viên bằng thẻ từ hoặc thẻ chip, kết nối với đầu đọc thẻ tự động. Cài đặt nhiều cấp độ giảm giá cho từng loại thẻ Member (giảm 5%), VIP(giảm 10%), Gold (giảm 15%)...


Hỗ trợ giảm giá theo ngày Sinh, ngày bất kỳ trong tháng, theo tuần sinh nhật, tháng sinh nhật (có thể giảm giá X2, X3 cho những ngày đặc biệt này). Cài đặt quy định số tiền doanh thu quy về điểm tự động nâng hạng khi thẻ đạt được mốc quy định. Ghi nhận chi tiết khách hàng sử dụng dịch vụ tại chi nhánh nào, vào ngày nào, lên hạng ngày nào. Tự động xuống hạng những khách hàng không thoả điều kiện doanh thu trong 1 năm, hoặc 6 tháng như : đối với thẻ Gold doanh thu 1 năm.


Xem thêm

Quản lý thẻ Recoin


Recoin là 1 loại thẻ có thể nạp tiền trực tiếp vào thẻ này và sử dụng thì trừ dần. Với loại thẻ này sử dụng nạp tiền thì sẽ thu được tiền mặt trước và khách sử dụng sau.


Sử dụng với mục đích tích tiền thì giảm giá cho khách theo cấp độ nhưng sẽ giảm cho lần quay lại kế tiếp. Quy định mức nạp tiền ví dụ : khách mua 1 triệu và trong tài khoản sẽ được 1 triệu 500K. Phân cấp theo nhiều cấp độ Thẻ thành viên( tích 5%), Tiềm năng(10%). Tự động nâng hàng khi khách tích đủ doanh thu từ "Thành viên" -> lên "Tiềm năng". Số điểm được thay thế tiền mặt khi sử dụng dịch vụ vào lần sử dụng kế tiếp. Hệ thống cho phép nâng hạng Từ Recoin qua thẻ VIP ( giảm giá trực tiếp). kết hợp với tính năng SMS, Email Marketing để thông báo lên hạng, sắp lên hạng. Ghi nhận chi tiết giao dịch tích tiền nạp tiền hoặc sử dụng tiền vào ngày giờ và chi nhánh. Khách không được phép sử dụng nhiều hơn số tiền trong thẻ của khách


Xem thêm

Quản lý thẻ sản phẩm (Product Card)


Là loại thẻ phát hành cho khách (bán hoặc tặng) với số lượng sản phẩm được quy định sẵn. Khi khách tới sử dụng dịch vụ (mua hàng, ăn uống, dịch vụ Massager...)


Phát hành theo nhiều loại theo nhiều sản phẩm khác nhau, mỗi lần lấy được bao nhiêu loại, bao nhiêu số lượng tuỳ cấu hình. Sản phẩm này giá 0 đồng và được lưu trữ trên Bill tính tiền và trừ kho như mặt hàng bình thường. Cho phép khách mua thêm số lượng theo giá tiền định sẵn. Phân hệ này đáp ứng cho mô hình Spa (Mua lần dịch vụ chăm sóc), Nhà hàng Buffet( Số buffet), Bia Club (Thẻ Bia) ... Ưu điểm: khách mua thẻ trước và sử dụng dịch vụ sau nên thu hút được tài chính để phục vụ kinh doanh..


Xem thêm

Quản lý Voucher


Cài đặt nhiều loại Voucher theo nhiều mệnh giá 100K, 200K, 300K .. Voucher chỉ được sử dụng tại chi nhánh cài đặt.


Voucher sẽ được phát hành và sử dụng theo từng số serial và chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất. Ghi nhận lịch sử chi tiết Bill tính tiền nào sử dụng Voucher và tại chi nhánh nào. Giá trị sử dụng và giá trị xuất hoá đơn khác nhau. Hỗ trợ Voucher được phát hành qua 1 đối tác khác như Hotdeal, cùng mua ... Không trả lại tiền khi khách sử dụng giá trị nhỏ hơn Voucher.


Xem thêm

Quản lý Coupon


Cài đặt nhiều loại Coupon theo nhiều giá trị giảm giá khác nhau. Coupon chỉ được sử dụng tại chi nhánh cài đặt.


Cài đặt nhiều loại Coupon theo nhiều giá trị giảm giá khác nhau. Coupon chỉ được sử dụng tại chi nhánh cài đặt. Coupon sẽ được phát hành và sử dụng theo từng số serial và chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất. Ghi nhận lịch sử chi tiết Bill tính tiền nào sử dụng Coupon và tại chi nhánh nào.


Xem thêm

Quản lý Email Marketing


Kết hợp với hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống thẻ VIP, thẻ Recoin để áp dụng gửi Email. Email thông báo các chương trình áp dụng vào ngày sinh để khách biết.


Chúc mừng sinh nhật: vào ngày sinh nhật hệ thống tự động gửi Email, với nội dung tự cài đặt. Thông báo kích hoạt thẻ : ngay khi phát hành thẻ cho khách hệ thống tự động gửi Email thông báo kích hoạt thẻ cho khách. Cám ơn sử dụng dịch vụ: ngay khi khách tính tiền hệ thống gửi Email tri ân khách đã sử dụng dịch vụ. Thông báo sắp lên hạng : với thẻ VIP, Recoin khách tích điểm gần được hạng cao hơn hệ thống sẽ tự động gửi Email để khách biết còn bao nhiêu điểm thì được lên hạng.


Xem thêm

Quản lý SMS Marketing


Relipos liên kết với nhà mạng công ty cung cấp tổng đài tin nhắn để gửi tin nhắn thương hiệu.Kết hợp với hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống thẻ VIP, thẻ Recoin để áp dụng gửi SMS.


Thông báo sinh nhật: trước 7 ngày sinh nhật khách hàng hệ thống gửi SMS thông báo các chương trình áp dụng vào ngày sinh để khách biết. Chúc mừng sinh nhật: vào ngày sinh nhật hệ thống tự động gửi SMS, với nội dung tự cài đặt. Thông báo kích hoạt thẻ : ngay khi phát hành thẻ cho khách hệ thống tự động gửi SMS thông báo kích hoạt thẻ cho khách. Cám ơn sử dụng dịch vụ: ngay khi khách tính tiền hệ thống gửi SMS tri ân khách đã sử dụng dịch vụ. Thông báo sắp lên hạng : với thẻ VIP, Recoin khách tích điểm gần được hạng cao hơn hệ thống sẽ tự động gửi SMS để khách biết còn bao nhiêu điểm thì được lên hạng.


Xem thêm

Nghiệp vụ mở rộng

Một số phần nghiệp vụ nâng cao hơn trong hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng Spa Relipos Spa Management

Vì sao lại chọn chúng tôi

Giải pháp phần mềm quản lý tốt nhất dành cho bạn


Phần mềm quản lý nhà hàng Relipos