09/11/2018

Định nghĩa về phần mềm crm là gì ?

CRM là gì mà trở thành mối quan tâm của doanh nghiệp? – CRM là cụm từ viết tắt của tiếng Anh “Customer Relationship Management” quản trị mối quan hệ khách hàng. Đơn giản có thể hiểu doanh nghiệp quản […]