16/08/2018

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng,cafe

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi. Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn cho […]
15/08/2018

Cài đặt hàng bán,nguyên vật liệu cho phần mềm bán hàng

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi. Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn cho […]
14/08/2018

Cài đặt phần mềm cho phân hệ nhà hàng, quán cafe

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi. Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn cho […]
12/08/2018

Cài đặt Và đăng ký bản quyền Phần Mềm Quản Lý

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi. Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn […]
09/08/2018

Hướng dẫn cài đặt NET Framework cho phần mềm quản lý

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi. Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn […]
08/08/2018

Hướng dẫn cài đặt IIS cho Phần Mềm Quản Lý

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi. Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn […]
04/08/2018

Hướng dẫn cài đặt SQL cho phần mềm quản lý

Xin chào tất cả các bạn đang đọc bài viết này của Phần Mềm Hợp Nhất .Vì trong thực tế mình đi triển khai cài đặt phần mềm quản lý Relipos cho những khách hàng của mình thì mình đưa […]
11/11/2017

6 điều không thể thiếu trong bản kế hoạch kinh doanh thành công cho năm mới

Một bản kế hoạch hoàn chỉnh cần phải có ít nhất 6 điều sau: 1. Mục tiêu Mục tiêu kinh doanh chính là cái đích bạn hướng tới cho toàn bộ công việc của mình. Ngay trước khi bắt đầu […]