Trang chủ Tin tức

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng,cafe

- ,
Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng,cafe

Xin chào tất cả các bạn .Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z  của Phần Mềm Hợp Nhất chúng tôi.

Ở bài trước chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn Cài đặt hàng bán,nguyên vật liệu cho phần mềm bán hàng trong bài hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục cho bạn Cài đặt giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng,cafe

Bài này thuộc phần 6 của series Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý từ A đến Z

Từ màn hình chính chọn Bắt đầu -> Danh mục -> Cài đặt cho bán hàng   -> Bảng giá bán.

1. Tạo bảng giá bán :

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng
Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

–     (1) Chọn nút Tạo mới.

–     (2) Nhập mã Bảng giá.

–     (3) Nhập tên Bảng giá.

–     (4) Nhập ngày bắt đầu áp dụng bảng giá, mặc định hệ thống sẽ lấy ngày tạo ra bảng giá.

–     (5) Chọn ngày bảng giá sẽ hết hạn. Nếu bạn tạo bảng giá dùng hằng ngày thì có thể để trống phần này.

–     (6) Chọn Loại hình kinh doanh mà bảng giá này sẽ áp dụng.

–     (7) Chọn Thiết lập điều kiện. Hệ thống sẽ chuyển bạn sang màn hình Thiết lập điều kiện giá.

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

 

{1} Chọn vào nút Tạo mới.

{2} Nhập diễn giải của Điều kiện giá.

{3} Chọn cột giá. Phần mềm hiện tại đang hỗ trợ 23 cột giá.

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

 

{1} Chọn nút Thêm dòng.

{2} Mục Trường này cho phép bạn lựa chọn các đối tượng mà bảng giá sẽ áp dụng. Ví dụ như Khu, Thứ, Ngày, Tháng, Năm,…

{3} Toán tử là phép nối giữa Trường và Giá trị.

{4} Giá trị: Là các thuộc tính con của Trường tương ứng mà bạn chọn.

VD: Trường Khu, Toán tử IN, Giá trị 6,7 có nghĩa là các Khu có ID nằm trong khoảng giá trị 6,7 sẽ được áp dụng bảng giá này.

Để thêm điều kiện thứ 2 bạn nhấn chọn Thêm dòng lần nữa. Ở dòng này bạn phải chọn 1 trong 2 điều kiện là AND hoặc OR. AND có nghĩa là kết quả của dòng 1 và dòng 2 điều phải đúng thì mới áp dụng bảng giá này, còn OR là chỉ cần điều kiện ở 1 trong 2 dòng của bạn đúng thôi thì bảng giá này sẽ được áp dụng.

–    Chọn Lưu lại sau đó quay về màn hình Bảng giá bán.

–    (8) Bấm nút Chọn điều kiện. Ở màn hình hiện ra, stick vào Điều kiện mà bạn vừa tạo ở bước trước sau đó nhấn chấp nhận.

 

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

     –     (9) (10) (11) là những giá trị bạn tạo trong Thiết lập điều kiện, nếu muốn thay đổi những thông tin này bạn có thể trở lại màn hình Thiết lập điều kiện để thay đổi.

–     (12) Chọn chi nhánh sẽ được áp dụng Bảng giá này. Có thể chọn 1 hoặc nhiều chi nhánh.

–     Cuối cùng chọn Lưu lại để tạo bảng giá.

2. Tạo giá cho từng mặt hàng :

Ở màn hình Bảng giá bán, chọn sang tab Chi tiết giá.

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

 

Ở đây chúng ta sẽ nhập giá vào cột giá tương ứng mà khi nãy chúng ta đã cài đặt.

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng
Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

Lưu ý: Khi các bạn nhập giá vào 1 ô xong, để lưu lại các bạn chọn chuột sang ô khác hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + S để lưu lại.

3.Cài đặt phí phục vụ

Để tạo phí phục vụ, bạn lưu ý từ màn hình đăng nhập bạn phải chọn đúng chi nhánh mà mình muốn tạo.

Ở màn hình chính chọn Bắt đầu -> Danh mục -> Cài đặt cho bán hàng -> Phí phục vụ.

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

 

Ở màn hình Phí phục vụ :

–     (1) Chọn chi nhánh muốn tạo.

–     (2) Nhấn nút Tạo mới.

–     (3) Chọn Khu mà phí phục vụ sẽ được áp dụng.

–     (4) Nếu ở mục 3 bạn không muốn áp phí phục vụ cho toàn bộ khu mà chỉ cho 1 số bàn nhất định, chọn bàn mà bạn muốn tại đây.

–     (5) Nhập phần trăm phí phục vụ.

–     (6) Nhập phần trăm thuế VAT sẽ tính lên Phí phục vụ. Nếu không có có thể để trống.

–     (7) Chọn ngày bắt đầu tính Phí phục vụ.

–     (8) Chọn ngày kết thúc tính Phí phục vụ. Nếu Phí phục vụ là cố định bạn có thể để trống phần này.

–     (9) Nhập diễn giải cho loại phí phục vụ này để tiện trong việc quản lý.

Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng
Cài đặt bản giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng

Như vậy là trong bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt bảng giá bán cho phần mềm quản lý nhà hàng,cafe cũng như là chi phí phục vụ cho từng khu,từng bàn.Trong bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Set menu/Combo cho phần mềm nhà hàng,cafe .Cảm ơn các bạn đã đọc và hẹn các bạn trong bài hướng dẫn kế tiếp.