CÔNG TY TNHH THINK IN A BOX

Suy nghĩ trong một hộp (TIAB) được sinh ra trong một ý tưởng là để tạo nên một không không gian - cộng đồng học tập sáng tạo cho thanh niên.

TIAB chào đón tất cả sinh viên và tất cả các lĩnh vực khác nhau tự do học sinh và freelancer làm. TIAB không dự kiến sẽ chỉ phục vụ các món ăn, uống công thức nấu ăn từ các nhà sản xuất khác Move dinh dưỡng cho thời gian không nhận được mà vui mừng bạn sự tự do để nghiên cứu như, làm việc sáng tạo. TIAB sau khi không có thời gian để như sau: 1. Think & Talk Tầng trệt: rơm nơi bạn trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ của bạn. 2. Suy nghĩ & Tìm hiểu một phòng Tầng: cho sinh viên, học tập cá nhân học sinh. Ngoài ra, suy nghĩ trong hộp 8-60 giờ sáng cũng là người trong một căn phòng cho các cuộc họp, đào tạo và các sự kiện Tổ chức.