Thiết bị phần cứng

Chúng tôi cung cấp một số thiết bị, Linh kiển điển từ, Giấy in ...

Máy POS PP-8100
POS ZONERICH 
Màn hình Cảm Ứng TM2600
Máy in nhiệt PRP
Két đựng tiền
ĐẦU ĐỌC THẺ CHIP
ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ
GIẤY IN NHIỆT
GIẤY IN MÃ VẠCH
THẺ KHÁCH HÀNG
MÀN HÌNH HIỂN THỊ