Nhà hàng

phần mềm quản lý tiền Relipos

relipos theo dõi và quản lý chi tiết hàng bán đầu vào đầu ra, dòng tiền chạy trong hệ thống đưa ra được quỹ hiện tại và vốn bao gồm vốn bằng tiền và vốn bằng hàng hoá...


Quản lý thu chi công nợ,tiền mặt,tiền gửi ngân hàng

Quản lý công nợ

 • Công nợ phải thu
 • công nợ phải trả
 • Báo cáo tổng thể công nợ phải thu khách hàng
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng
 • Báo cáo tổng thể công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

 

Quản lý tiền

 • Quản lý thu hàng bán
 • Quản lý thu công nợ khách hàng
 • Quản lý thu đặt cọc
 • Quản lý chi công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý chi lương nhân viên
 • Quản lý thu chi tất cả các loại
Quản lý tiền

 
Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo

 • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
 • Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh
 • Một số báo cáo phân tích khác

Hiện nay trên thị trường việt nam có rất nhiều phần mềm, là người quản lý 1 hoặc nhiều cửa hàng hãy tỉnh táo để tìm cho mình giải pháp tốt nhất

ngoài phân tích về giá cả để tìm được phần mềm tốt nhất và hãy quan tâm về bảo mật thông tin, khả năng phát triền, giải pháp khi gặp sự cố ...
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí