Relipos-Stock Phân Hệ Quản Lý Kho

Quản lý hàng tồn kho tốt là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý hàng tồn kho luôn là một vấn đề không dễ dàng vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Theo thống kê hiện nay, có ba phương pháp cơ bản kiểm kê kho hàng mà các doanh nghiệp thường áp dụng: kho hàng theo cách truyền thống với những cuốn sách và phần mềm quản lý hàng tồn kho và sử dụng phần mềm bán hàng hóa tính năng kiểm kê kho chuyên nghiệp.


Quản lý hàng hóa và Nguyên Vật Liệu

Quản Lý Hàng Hóa Và Nguyên Vật Liệu

Phần mềm chúng tôi cho phép quản lý số lượng chủng loại hàng hóa không giới hạn. Phân chia hàng hóa theo cấp độ nhóm hàng, Hỗ trợ 2 Barcode cho 1 Sản Phẩm ngoài ra hỗ chợ nhiều Barcode theo Nhà cung cấp. Quản lý Hàng Hóa theo Serial,theo thuộc tính "Màu sắc,Kích thước ".


Quản Lý quy đổi hàng bán

Quản lý Quy đổi theo đơn vị tính chuẩn "1kg = 1000Gram", Quy đổi theo hàng hóa "1 thùng Ken = 24 Lon". Dựa vào công thức quy đổi mà phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính chuẩn trong kho. Hỗ trợ nhân viên làm kho nhập xuất theo đúng thực tế xảy ra "nhập 10 thùng Ken"

Quản lý quy đôi hàng bán

Danh sách chứng từ kho

Quản lý hàng hóa theo nhóm phụ

Một mặt hàng hoặc Nguyên Vật Liệu sẽ thuộc vào một Nhóm chính duy nhất nhưng có thể thuộc vào nhiều nhóm phụ. Để khi giảm giá hay chạy bất kỳ chương trình Marketting thì nhân viên không cần thay đổi nhiều vẫn có thể đáp ứng yêu cầu cho Marketting hay Sale off


Công thức Nguyên Vật Liệu

Một thành phẩm, Bán Thành Phẩm hoặc hàng bán sẽ có công thức NVL, Hệ thống cho phép cài đặt nhiều công thức BOM cho một mặt Hàng theo thời gian áp dụng, Phần mềm sẽ tự động lấy công thức phù hợp nhất áp dụng cho Phiếu nhập hoặc xuất theo thời điểm. Hỗ trợ Import, Export từ File Excel, Ghi nhận lịch sử sửa đổi công Thức để truy tìm người làm sai thời gian làm sai để khắc phục. Hỗ trợ công thức đa cấp : nghĩa là trong Bán Thành phẩm có chứa một hoặc nhiều bán thành phẩm khác

công thức chế biến

Quản Lý Kho đa cấp

Quản Lý Kho đa cấp

Phần mềm cho phép người dùng tự định nghĩa kho trong Phần Mềm phù hợp với kho thực tế bên ngoài, Kho đa chi nhánh, Tổ chức mô hình kho trung tâm : chế biến tại kho trung tâm và luân chuyển hàng về các kho tại chi nhánh


Nhập kho - Xuất kho

Quản lý các trường hợp nhập kho và xuất kho, kiểm kê kho, các phương pháp tính giá vốn


Nhập kho mua hàng

Chứng từ nhập kho mua hàng cho phép ghi nhân thông tin mua hàng từ nhà cung cấp, nhân viên nhập kho, ghi nhân thông tin mặt hàng nhập kho từ đơn vị tính mua vào phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính lưu kho, Hỗ trợ nhập kho từ Barcode hoặc import chi tiết từ file excel, Xây dựng cơ chế lưu tạm khi có sự cố cúp điện hoặc mất kết nối internet thì người dùng sẽ lấy lại chứng từ cũ đang nhập dở dang. Ghi nhận lịch sử nhân viên làm thao tác trên form, phần quyền chi tiết từng chức năng thêm xóa sửa, phân quyền dữ liệu giá cả và thành tiền. Tự động ghi nhận công nợ Nhà Cung Cấp để liên kết module quản lý tiền để thanh toán công nợ

Nhập kho mua hàng

Nhập kho bán lẻ trả lại

Nhập kho bán lẻ trả lại

Sử dụng module bán lẻ dành cho siêu thị,Shop thời trang khách hàng trả lại thì làm phiếu nhập vào kho, giá nhập kho bằng giá vốn hàng bán ra, Phần mềm tự động tổng hợp từ ngày đến ngày có thể xuất nhiều ngày,phân rã nguyên vật liệu theo những mặt hàng có BOM


Nhập kho Bán Thành Phẩm

Ngay khi chế biến hoặc gia công Bán Thành Phẩm hoặc Thành Phẩm thì dùng chức năng Nhập kho bán Thành Phẩm, phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập kho Bán Thành Phẩm và tạo phiếu Trừ kho nguyên Vật liệu, giá vốn của Bán thành Phẩm sẽ được tính trên giá trị Nguyên Vật Liệu Xuất ra

Nhập kho bán thành phẩm

Nhập kho bán lẻ trả lại

Nhập kho Trả Lại

Sử dụng Xuất Kho Bán Sỉ với một lý do nào đó khách hàng sẽ trả lại hàng thì sẽ làm phiếu nhập kho trả lại Chọn khách hàng và chọn phiếu xuất bán ra, Phần mềm cho phép trả lại nhiều lần trên cùng 1 phiếu và số lượng trả lại không được vượt qua số lượng bán


Nhập kho chuyển kho

Nhập kho chuyển kho được tự động tạo ra khi tạo phiếu xuất chuyển kho, người dùng được phép ghi nhận số lượng nguyên vật liệu nhận được nếu có sai sót với số lượng chuyển thì sẽ xác định được chính xác nguyên nhân

Nhập kho bán lẻ trả lại

Nhập kho Khác

Nhập kho Khác

Ngoài những lý do nhập kho ở trên phần mềm Relipos hỗ trợ nhập kho với các lý do khác đáp ứng các nghiệp vụ "Cho hoặc mươn hàng"


Xuất kho bán sỉ

Kiểm tra số lượng hàng tồn của hàng hóa và xuất kho bán giá ưu đãi(giá sỉ) cho các đại lí hoặc khách hàng mua hàng hóa với số lượng lớn ngay trên phần mềm. Sau khi hoàn thành, phần mềm sẽ tự động in phiếu xuất kho và phiếu thu.

Nhập kho bán sỉ

Nhập kho bán lẻ

Xuất kho bán lẻ

Kiểm tra số lượng hàng tồn của hàng hóa và xuất kho giá bán lẻ cho các khách hàng mua hàng hóa với số lượng ít(nhỏ) ngay trên phần mềm. Sau khi hoàn thành, phần mềm sẽ tự động in phiếu xuất kho và phiếu thu.


Xuất Hủy

Hàng hóa bị hư hỏng do nhiều lý do chủ quan hay khách quan sẽ được kê khai số lượng ngay trên phần mềm để tiến hành hủy hàng. Sau khi hoàn thành phần mềm sẽ tự động in phiếu xuất.

Nhập hủy

Xuất sử dụng

Xuất sử dụng

Kê khai số lượng các mặt hàng được sử dụng để phục vụ nội bộ trên phần mềm. Sau khi hoàn thành phần mềm sẽ tự động in phiếu xuất.


Xuất chuyển kho

Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn để xuất chuyển từ kho này sang kho khác trên phần mềm. Số lượng chuyển không được vượt quá số lượng tồn trong kho. Hoàn thành xong sẽ tự động in phiếu xuất chuyển kho và tạo chứng từ nhập.

Xuất chuyển kho

Xuất trả lại

Xuất trả lại

Khi không ưng ý với hàng hóa hoặc hàng hóa bị lỗi, hư hỏng sẽ tiến hành xuất trả lại cho bên giao hàng. Kiểm tra số lượng hàng hóa và in phiếu xuất trả lại.


Xuất khác

Kiểm tra số lượng hàng hóa và xuất hàng hóa với các lý do khác trên phần mềm quản lý. In phiếu xuất kho sau khi hoàn thành nhập liệu.

Xuất khác

Kiểm kê kho

Kiểm kê kho

Kiểm kê lại các mặt hàng có trog kho dựa trên số lượng tồn,số lượng hủy, số lượng xuất/nhập, số lượng trả lại.v.v. Tạo chứng từ kiểm kê, duyệt dnah sách kiểm kê và in phiếu kiểm kho.


Phương pháp tính giá vốn hàng bán

Phần mềm tính giá vốn hàng bán đa dạng theo các phương pháp như: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập trước xuất sau.v.v.Phương pháp bình quân gia quyền là giá trị của từng loại hàng hóa, vật tư xuất kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng hóa vật tư tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng hóa, vật tư được mua hoặc sản xuất trong kỳ.
Đơn giá xuất kho bình quân trong kỳ của một loại sản phẩm = (Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ) / (Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ)

Nhập kho Khác

 

Báo cáo tồn kho

Báo cáo Tồn kho

Kiểm tra số lượng tồn của các mặt hàng có trong kho tất cả các kho hoặc của từng kho. In báo báo tồn kho tổng thể.


Báo cáo Doanh số khách hàng

Thống kê tổng thể và chi tiết theo từng khách hàng cụ thể.

Báo cáo doanh số khách hàng

Báo cáo giá vốn hàng bán

Báo cáo giá vốn hàng bán

Thống kê giá vốn tổng thể và chi tiết theo từng nhóm hàng và từng mặt hàng bán.


Hệ thống báo cáo khác

Báo cáo đa dạng với nhiều kiểu, phù hợp với các yêu cầu của người quản lý.

Báo cáo khác

Kết hợp với module Quản lý tiền

Sử dụng module quản lý kho và kết hợp với module quản lý tiền thì doanh nghiệp của bạn sẽ kiểm soát hàng hóa luôn chuyển trong hệ thống và kết hợp với dòng tiền thì sẽ đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh trong đó có chỉ tiêu Lợi nhuận mà không phải phần mềm nào cũng làm được xem chi tiết


Hiện nay trên thị trường việt nam có rất nhiều phần mềm, là người quản lý 1 hoặc nhiều cửa hàng hãy tỉnh táo để tìm cho mình giải pháp tốt nhất

ngoài phân tích về giá cả để tìm được phần mềm tốt nhất và hãy quan tâm về bảo mật thông tin, khả năng phát triền, giải pháp khi gặp sự cố ...
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí